top of page

Miłość i strach

"Na podstawowym poziomie istnieją dwa ruchy świadomości: miłość i strach. Miłość jest pozwalaniem na to co jest, a strach jest oporem przed tym. Są to dwie możliwości dostępne w każdej chwili.

Współczucie, mądrość i spokój są ekspresją tego pozwalania, podczas gdy strach, wątpliwość, cynizm, duma i złość są formami opozycji do tego co jest. Kiedy umysł słyszy to, wtedy myśli: „Ok, teraz wiem co zrobić. Przestanę oporować temu co jest,” ale to jest tylko więcej oporu. Teraz opierasz się oporowi.

Chodzi tu jednak na pozwolenie na sam opór – strach – który powstaje. Na szczęście, to pozwalanie jest naturą samej świadomości. Prawie cały czas tak się dzieje - pozwalamy większości rzeczy na świecie żeby były takimi jakie są. Więc chodzi tu o zauważanie, że to miejsce pozwalania lub miłości, jest wystarczająco duże nawet dla strachu."

Nirmala


Ostatnie Wpisy
Archiwum
bottom of page